Various Campus of Rashtriya Sanskrit Sansthan(D.U.)
S.No Campus Email-ID/Contact No. Website
1. Ganganath Jha Campus, Allahabad(U.P.)
Chandrashekhar Azad Park
principal.alld@gmail.com
0532-2460957
principal.alld@gmail.com
2. Shree Sadashiva Campus, Puri(Orissa)
Puri-752001
principalpuri2009@gmail.com
06752-223439
http://www.rskspuri.in
3. Shri Ranbir Campus, Jammu(J&K)
Kot Bhalwal-181122
ranbirjmu@gmail.com
0191-2450287
http://sanskrit.nic.in/Ranbir%20
Campus/home.html

4. Guruvayoor Campus, Trichur(Kerala)
Puranattukara,Trichur-680551
rss.guruvayoor@gmail.com
0487-2307608
http://www.sanskritguruvayoor.org/
5. Jaipur Campus, Jaipur(Rajasthan)
Gopalpura Bypass,Jaipur-302101
principaljp.in@gmail.com
0141-2761115
http://www.rsksjaipur.ac.in
6. Lucknow Campus, Lucknow(U.P.)
Vishal Khand-4,Gomti Nagar,Lucknow-226010
rskslucknow@yahoo.com
0522-2393748
http://rskslucknowcampus.org/
7. Rajiv Gandhi Campus, Sringeri(Karnataka)
Sringeri, Chikmagluru-577139
principal_rgc@hotmail.com
08265-251763
http://www.sringericampus.ac.in/
8. Vedvyas Campus, Kangra(H.P.)
Teh.- Dehra, Distt. Kangra-177108
principal.garli@gmail.com
01970-245409
http://www.vedvyascampus.com
9. Bhopal Campus, Bhopal(M.P.)
Sanskrit Marg,Baghsevania,Bhopal-462043
rsks_bhopal@yahoo.com
0755-2418043
http://www.rsksbhopal.ac.in
10. K.J.Somaiya Sanskrit Vidyapeetha, Mumbai(Maharashtra)
II Flor,SIMSR Building ,Vidya Vihar,Mumbai-400077
rsksmumbai@yahoo.com
022-25025452
http://www.rsksmumbai.in
11. Eklavya Campus, Tripura
Administrative Buliding ,Swami Vivekananda Mahavidyalaya,Tripura
eklavyacampus.rsks@gmail.com
0381-2907858
eklavyacampus.rsks@gmail.com