JOURNALS

E-Journal:

     http://www.sanskrit.nic.in/SVimarsha/sv.htm

List of Campuses Periodicals:

    Jayanti, Jaipur Campus, Jaipur, Annual

    Ushati, G N Jha Campus, Allahabad, Annual

    Gomati, Lucknow Campus, Annual

    Vaishanavi, Jammu Campus, Annual

    ShikshaMritam, Shikshasastra Vibhag, Jammu Campus, Annual

    Rashtriya Sanskrit Sansthan , Bhopal Campus, Annual

    Sharda, Sringeri Campus, Annual

    ShikshaDhara, Shiksha Sastra Vibhag, Sringeri, Campus;

    Paurnamasi, Puri Campus, Annual

    Shiksha Sudha, Educational Research Journal, Puri

    VidyaRashmi, Mumbai Campus, Annual

     Veda Vipasa, VedVyas Campus, Garli, H.P.

Sanskrit Journals:

    Arvachin sanskritam

    Bharti

    Sambhasan Sandesh

    Padyabandha

    Rachna Vimarsha

    Sanskrit Mandakini

    Sangamani

    Viswasanskritam

    Kathasarit

    SriGurusarvabhuma

    Bhashkarodaya

    Yagasudha

English Journals:

     Annuals of Bhandarkar Oriental Research Library

     Documentation in Public Administration

     Journal on social education technology

     Indian political Science Association

     Journal of Indian Education

     Indian education review

     The Indian journal of Political Science

     The Indian Journal of Public Administration

     Bhavan’s Journals

Hindi Journals:

     Bhartiya Adhuniki Shiksha

     Drik

     Madhumati

     Prakrit vidya

     Madhumati

     Prakrit Vidya

     Parmartha Gaurao

     Pressvani Journals

     Sagarika

     Manas vandan

    

     Jyotish Manthan

     Swami keshvananad youga patrika

     Satyavati

     Viswajyoti

     Vaichariki

     Hariprabha

     Tara

     Chiti

     Hariprabha

     Lokbhashasushri

     Paropkari